Thông báo về việc tổ chức chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2019; phát thưởng cho con Cán bộ Giảng viên Nhân viên đạt thành tốt trong học tập năm học 2018-2019.

Thông báo về việc tổ chức chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2019; phát thưởng cho con Cán bộ Giảng viên Nhân viên đạt thành tốt trong học tập năm học 2018-2019 (Xem chi tiết).

(Lưu ý: các biểu mẫu có liên quan, vui lòng xem tại hệ thống E-office nội bộ).

Date : 20-05-2019
Tags:

Bài viết liên quan