Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm - Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức tập huấn Cán bộ Công đoàn và tuyên dương danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp Công đoàn cơ sở - Năm 2018.

Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm - Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức tập huấn Cán bộ Công đoàn và tuyên dương danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp Công đoàn cơ sở - Năm 2018 (Xem chi tiết).

Date : 24-07-2018
Tags:

Bài viết liên quan