Thông báo về việc tổ chức Hội nghị BCH CĐCS mở rộng Lần I năm 2018 và Kết nạp ĐVCĐ Năm học 2017-2018

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị BCH CĐCS mở rộng Lần I năm 2018 và Kết nạp ĐVCĐ Năm học 2017-2018 (Xem chi tiết).

Date : 22-01-2018
Tags:

Bài viết liên quan