Liên hệ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 02838966825; nội bộ: 149 
Email: cdcs@tdc.edu.vn