Liên hệ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
Điện thoại: 028.3896 6825 - Fax: 028.3896 2474
Website: www.congdoan.tdc.edu.vn
Email: cdcs@tdc.edu.vn