Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Hội thi "Tranh tài ẩm thực" mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thi "Tranh tài ẩm thực" mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị BCH CĐCS mở rộng Lần I năm 2018 và Kết nạp ĐVCĐ Năm học 2017-2018

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị BCH CĐCS mở rộng Lần I năm 2018 và Kết nạp ĐVCĐ Năm học 2017-2018 Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Hội thi

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tranh tài ẩm thực" mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (Xem chi...

Xem thêm

Công văn về việc xếp lịch họp Công đoàn Năm học 2017-2018

Công văn về việc xếp lịch họp Công đoàn Năm học 2017-2018

Tải file tại đây.

Xem thêm

Thông báo triệu tập dự Đại hội CĐCS trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức nhiệm kỳ 2017-2022

Thông báo triệu tập dự Đại hội CĐCS trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức nhiệm kỳ...

Xem thêm

Văn bản mới

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” Trường Cao...

Xem thêm