Thông báo về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý ĐVCĐ và đổi thẻ ĐVCĐ

Thông báo về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý ĐVCĐ và đổi thẻ ĐVCĐ (Xem chi tiết).

(Lưu ý: các biểu mẫu có liên quan, vui lòng xem tại hệ thống E-office nội bộ).

Date : 18-12-2019
Tags:

Bài viết liên quan