Thông báo về việc tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn; khen thưởng hoạt động Công đoàn - Năm học 2017-2018 và tổ chức Hội thi "Trang trí mai, đào ngày Tết" mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Thông báo về việc tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn; khen thưởng hoạt động Công đoàn - Năm học 2017-2018 và tổ chức Hội thi "Trang trí mai, đào ngày Tết" mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Xem chi tiết).

Date : 21-01-2019
Tags:

Bài viết liên quan