Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2019-2020

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2019-2020 (Xem chi tiết).

(Lưu ý: các biểu mẫu có liên quan, vui lòng xem tại hệ thống E-office nội bộ).

Date : 23-08-2019
Tags:

Bài viết liên quan