Một số điểm thống nhất khi soạn thảo văn bản áp dụng nội bộ cho Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Một số điểm thống nhất khi soạn thảo văn bản áp dụng nội bộ cho Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Xem chi tiết).

Date : 30-10-2018
Tags:

Bài viết liên quan