Quyết định về việc công nhận Cán bộ Công đoàn đạt danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp Công đoàn cơ sở - Năm 2018.

Quyết định về việc công nhận Cán bộ Công đoàn đạt danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp Công đoàn cơ sở - Năm 2018 (Xem chi tiết).

Date : 24-07-2018
Tags:

Bài viết liên quan