TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP &PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM: Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới

Chiều 8.6, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT về việc Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2009- 2019.

Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, các Phó Chủ tịch TLĐ: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu và các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Quốc Doanh, Trần Thanh Nam....

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững

Tổng LĐLĐVN, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các cấp công đoàn, các đơn vị trực thuộc ngành, các Sở NN&PTNT tổ chức triển khai tuyên truyền nội dung giao ước thi đua, đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo tích cực hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tham gia các hoạt động xã hội do chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” cùng với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới” trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

 

Chủ tịch TLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch TLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn 

Các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ tham gia với chuyên môn và vận động CNVCLĐ trong ngành bám sát nội dung thi đua và chức năng nhiệm vụ của ngành để tổ chức tốt phong trào thi đua trong ngành mình, nhất là các Công đoàn Điện lực, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Thông tin Tuyền thông tập trung cụ thể hóa thành các hoạt động gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp theo lĩnh vực…

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết NQLT02 cấp Trung ương đã nhận được sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ NN&PTNT, phối hợp với lãnh đạo Bộ nắm tình hình triển khai và chỉ đạo phong trào thi đua ở các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp.

Chủ động phối hợp với các LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương ký kết chương trình hoặc quy chế phối hợp nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua liên kết NQLT02 nói riêng.

Tổng LĐLĐVN đã ký kết Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”. Các hoạt động hỗ trợ của chương trình tập trung vào việc hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đóng tàu, trả nợ ngân hàng do ngư dân vay vốn, hỗ trợ mua ngư lưới cụ, làm nhà cho ngư dân, tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng cho con ngư dân nghèo, tặng tiền trợ cấp cho ngư dân bị thiệt mạng, bị thương khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; hỗ trợ kinh phí cho các nghiệp đoàn nghề cá mua thiết bị trạm bờ để thu, phát tín hiệu liên lạc; hỗ kinh phí mua các thiết bị trạm tàu (bộ Icom) cho các chủ tàu, phương tiện liên lạc giữa các tàu khi đang ngoài khơi xa; mua bảo hiểm thân tàu, mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho ngư dân, động viên bà con vững lòng tin, yên tâm bám biển.

Phát huy ý nghĩa tốt đẹp và hiệu quả từ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, tử sỹ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa, động viên, khích lệ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, anh dũng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thực hiện

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2009 - 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất ký kết, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 – 2030 với 8 nội dung.

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn 

Trong đó có phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ CBCCVCLĐ và nông dân, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ khác. Gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản. 

Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”;  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, tập trung tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

https://laodong.vn/cong-doan/day-manh-phong-trao-thi-dua-phuc-vu-phat-trien-xay-dung-nong-thon-moi-810996.ldo

 

Date : 09-06-2020
Tags:

Bài viết liên quan