Kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020); kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020); kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Xem chi tiết).

Date : 06-03-2020
Tags:

Bài viết liên quan