Thông báo triệu tập dự Đại hội CĐCS trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức nhiệm kỳ 2017-2022

CĐGD TP. HỒ CHÍ MINH

CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

 

Số:63/TB-CNTD-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Triệu tập dự Đại hội công đoàn cơ sở Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức Nhiệm kỳ 2017-2022

 

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-CĐCS-CĐ  ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trường lần thứ, nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ CĐGD Tp. Hồ Chí Minh, của Đảng Ủy và Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở - Nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành CĐCS thông báo triệu tập toàn thể Đoàn viên công đoàn thuộc CĐCS tham dự Đại hội, với những nội dung cụ thể sau:

            * Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 07/10/2017  (Sáng thứ bảy)

            * Địa điểm : Hội trường H Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

            BCH Công đoàn cơ sở đề nghị quý Đoàn viên công đoàn có mặt đúng thời gian, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp./.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                     

- Các tổ Công đoàn; 

- Lưu CĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Tôn Thất Tín

* Ghi chú:

  Trang phục

- Đoàn viên CĐ nam: áo sơ mi, thắt cà vạt;

 - Đoàn viên CĐ nữ trang phục áo dài.

Date : 05-10-2017
Tags:

Bài viết liên quan