Trao quyết định công nhận kết quả bầu Chủ tịch LĐLĐ TPHCM với ông Võ Khắc Thái

Hội nghị công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ được LĐLĐ TPHCM tổ chức chiều 5.7.

NAM DƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

https://laodong.vn/cong-doan/trao-quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-bau-chu-tich-ldld-tphcm-voi-ong-vo-khac-thai-1362133.ldo

(Nguồn: http://www.congdoan.vn/tin-tuc/hoat-dong-cong-doan-3569/trao-quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-bau-chu-tich-ldld-tphcm-voi-ong-vo-khac-thai-869359.tld)

Date : 08-07-2024
Tags:

Bài viết liên quan