Thông báo về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn và kết hợp về nguồn - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2019)

Thông báo về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn và kết hợp về nguồn - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2019) (Xem chi tiết).

(Lưu ý: các biểu mẫu có liên quan, vui lòng xem tại hệ thống E-office nội bộ).

Date : 17-07-2019
Tags:

Bài viết liên quan