Thông báo về việc tổ chức bình chọn Đoàn viên Công đoàn ưu tú; danh hiệu “Gia đình Nhà giáo văn hóa” và danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi” – Cấp cơ sở năm 2018

Thông báo về việc tổ chức bình chọn Đoàn viên Công đoàn ưu tú; danh hiệu “Gia đình Nhà giáo văn hóa” và danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi” – Cấp cơ sở năm 2018 (Xem chi tiết).

Date : 25-07-2018
Tags:

Bài viết liên quan