Quyết định về việc công nhận Đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” cấp cơ sở năm học 2019-2020

Quyết định về việc công nhận Đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi  “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” cấp cơ sở năm học 2019-2020 (Xem chi tiết).

Date : 10-10-2020
Tags:

Bài viết liên quan