Kinh phí công đoàn kịp thời hỗ trợ đoàn viên trong giai đoạn khó khăn nhất

Kinh phí công đoàn chủ yếu được giữ lại cơ sở để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Ghi nhận từ đoàn viên, cán bộ công đoàn cơ sở cho thấy, từ nguồn kinh phí này, công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

 

Date : 10-06-2024
Tags:

Bài viết liên quan