Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn và Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn và Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 (Xem chi tiết).

Date : 15-12-2022
Tags:

Bài viết liên quan