Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2024 của Bộ Chính trị và Tổng kết hoạt động Tháng công nhân lần thứ 16, năm 2024

Ngày 29/5/2024 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2022 - 2024 và tổ chức Tổng kết hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 16, năm 2024.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Thị Ngọc - Chánh văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam khu vực phía Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố, chủ tịch công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc và hơn 500 cán bộ, nhà giáo và người lao động được nhận tuyên dương khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố đã thực hiện được trong 03 năm qua. Đồng chí Lê Thị Kim Thúy cũng đã có những chỉ đạo đến tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố một số nội dung trọng tâm trong giai đoạn sắp tới, cụ thể:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng cũng như kết hợp các hoạt động về thi đua của tổ chức công đoàn đã đề ra.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, giáo viên và người lao động. Phát huy truyền thống đoàn kết để góp phần xây dựng ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị.

3. Vận động đông đảo đội ngũ cán bộ, nhà giáo, đoàn viên tích cực, năng động, sáng tạo trong thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến đồ dùng dạy và học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy.

4. Tập trung chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/BCT ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; các chỉ tiêu tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam và Đại hội 12 của Công đoàn Thành phố đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa thể thao, góp phần chăm lo đời sống, vật chất cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành gắn với việc phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố đã tuyên dương, khen thưởng:  69 tập thể và 64 cá nhân có thành tích tiêu biểu “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2024; 112 cá nhân đạt gương tiêu biểu “Người tốt - Việc tốt” giai đoạn 2022 – 2024; 53 cá nhân đạt gương tiêu biểu “Gương sáng đảng viên” năm 2024; 17 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập” năm 2024; 111 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2024 với chủ đề “Hiệu quả - Đồng hành - Phát triển”.

 Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo
 Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo
 
Đại biểu tham dự Hội nghị
Tuyên dương khen thưởng các cá nhân đạt thành tích Lao động giỏi - Lao động sáng tạo
 
Tuyên dương khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt Chương trình Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập
 Tuyên dương khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 
Tuyên dương khen thưởng “Gương sáng đảng viên”
 
(Nguồn: https://congdoan.hcm.edu.vn/gioi-thieu/hoi-nghi-so-ket-03-nam-thuc-hien-ket-luan-so-01-kltw-ngay-1852024-cua-bo-chinh/ctfull/39778/75528)

 

Date : 30-05-2024
Tags:

Bài viết liên quan