Đóng bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng có được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bạn đọc Ngọc Huyền: Tôi muốn nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn khi đã đóng bảo hiểm đủ 12 tháng. Như vậy, tôi có được hưởng được bảo hiểm thất nghiệp không?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16.11.2013 thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

 

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 của Luật này;

 

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật này;

 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp quy định về chính sách để bạn nắm được, đề nghị bạn liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể. 

 

https://laodong.vn/giai-dap-phap-luat/dong-bao-hiem-xa-hoi-du-12-thang-co-duoc-nhan-tro-cap-that-nghiep-1096413.ldo

QUANG MINH (BÁO LAO ĐỘNG)

(Nguồn: http://www.congdoan.vn/tin-tuc/quan-he-lao-dong-505/dong-bao-hiem-xa-hoi-du-12-thang-co-duoc-nhan-tro-cap-that-nghiep-777169.tld)

Date : 26-09-2022
Tags:

Bài viết liên quan