Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến

Để kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn cả nước, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025.

 

 
Date : 10-06-2024
Tags:

Bài viết liên quan