2 đối tượng hưởng BHYT 100% theo quy định mới

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm 5 đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100% khi đi khám chữa bệnh.

2 đối tượng hưởng BHYT 100% theo quy định mới

Người dân xếp hàng mua thuốc chữa bệnh. Ảnh: Khánh Linh.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), tại khoản 5 Điều 1 Nghị định này đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100%:

Bổ sung 2 đối tượng hưởng BHYT 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh:

- Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

- Người dân xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT.

 

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung 3 đối tượng hưởng BHYT 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

- Vợ/chồng liệt sĩ lấy chồng/vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống.

- Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình bao gồm: Người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

 

https://laodong.vn/ban-doc/2-doi-tuong-huong-bhyt-100-theo-quy-dinh-moi-1263360.ldo

HÀ LÊ (BÁO LAO ĐỘNG)

(Nguồn: http://www.congdoan.vn/tin-tuc/cong-nhan-360-500/2-doi-tuong-huong-bhyt-100phan-tram-theo-quy-dinh-moi-842834.tld)

Date : 07-11-2023
Tags:

Bài viết liên quan